قیمت نفت 4 سنت افزایش یافت

قیمت نفت 4 سنت افزایش یافت

قیمت هر بشکه نفت برنت امروز با 4 سنت افزایش نسبت به رقم پایانی جلسه قبل به 55 دلار و 63 سنت رسید.

قیمت هر بشکه نفت برنت امروز با 4 سنت افزایش نسبت به رقم پایانی جلسه قبل به 55 دلار و 63 سنت رسید.