لاریجانی: استیضاح وزیر راه هنوز به هیأت رئیسه نرسیده است

لاریجانی: استیضاح وزیر راه هنوز به هیأت رئیسه نرسیده است

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت که گزارش کمیسیون عمران در مورد استیضاح وزیر راه هنوز به هیأت رئیسه مجلس ارائه نشده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت که گزارش کمیسیون عمران در مورد استیضاح وزیر راه هنوز به هیأت رئیسه مجلس ارائه نشده است.