"شپلی" بعد از ارایه چند گزارش به بورس بر می گردد

"شپلی" بعد از ارایه چند گزارش به بورس بر می گردد

نماد شرکت پلی اکریل درحالی از ۲۸ فروردین بسته مانده که بعد از رویدادهایی مانند افزایش سرمایه ۶۲۷ درصدی و اعلام انحلال ۴ شرکت، با ارایه چند گزارش حسابرسی شده به بورس بر می گردد.

نماد شرکت پلی اکریل درحالی از ۲۸ فروردین بسته مانده که بعد از رویدادهایی مانند افزایش سرمایه ۶۲۷ درصدی و اعلام انحلال ۴ شرکت، با ارایه چند گزارش حسابرسی شده به بورس بر می گردد.