پالایشگاه ستاره خلیج فارس بزودی بهره‌برداری و بنزین خودکفا می شود

پالایشگاه ستاره خلیج فارس بزودی بهره‌برداری و بنزین خودکفا می شود

وزیرنفت با اعلام سرفصل های جلسه دیروز با کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: پالایشگاه ستاره خلیج فارس بزودی به بهره‌برداری می رسد و بنزین خودکفا می‌شود.

وزیرنفت با اعلام سرفصل های جلسه دیروز با کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: پالایشگاه ستاره خلیج فارس بزودی به بهره‌برداری می رسد و بنزین خودکفا می‌شود.