"بلک تاکسی"، به‌عنوان تاکسی گردشگری ایران وارد گمرک شد

"بلک تاکسی"، به‌عنوان تاکسی گردشگری ایران وارد گمرک شد

عضو هیئت مدیره اتحادیه تاکسیرانی کشور با اشاره به پیگیری‌های انجام شده در زمینه به‌کارگیری خودرو استاندارد برای ارائه خدمت به گردشگران گفت: بلک تاکسی (تاکسی لندن) به‌عنوان تاکسی گردشگری ایران وارد گمرک بندرعباس شد.

عضو هیئت مدیره اتحادیه تاکسیرانی کشور با اشاره به پیگیری‌های انجام شده در زمینه به‌کارگیری خودرو استاندارد برای ارائه خدمت به گردشگران گفت: بلک تاکسی (تاکسی لندن) به‌عنوان تاکسی گردشگری ایران وارد گمرک بندرعباس شد.