افت قیمت نفت با افزایش دکل‌های حفاری آمریکا

افت قیمت نفت با افزایش دکل‌های حفاری آمریکا

قیمت نفت در پاسخ به شواهدی مبنی بر افزایش تولید ایالات متحده، نزدیک به یک درصد کاهش یافت.

قیمت نفت در پاسخ به شواهدی مبنی بر افزایش تولید ایالات متحده، نزدیک به یک درصد کاهش یافت.