ساخت یکهزار واحد مسکونی هدیه رهبری به مددجویان کمیته امداد گیلان

ساخت یکهزار واحد مسکونی هدیه رهبری به مددجویان کمیته امداد گیلان

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره)گیلان گفت : یکهزار واحد مسکونی هدیه رهبری برای مددجویان این استان درحال ساخت است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره)گیلان گفت : یکهزار واحد مسکونی هدیه رهبری برای مددجویان این استان درحال ساخت است.