یارانه نقدی امشب به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود

یارانه نقدی امشب به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود

یارانه نقدی بهمن ماه ساعت 24 امشب سه‌شنبه 26 بهمن ماه به حساب سرپرستان خانوار واریز و قابل برداشت می شود.

یارانه نقدی بهمن ماه ساعت 24 امشب سه‌شنبه 26 بهمن ماه به حساب سرپرستان خانوار واریز و قابل برداشت می شود.