فروش بنزین 2000 تومانی در شمال تهران!

فروش بنزین 2000 تومانی در شمال تهران!

عرضه بنزین 2000 تومانی در جاده‌های شمال استان تهران از حواشی جالب این روزهای تردد در مناطق برفی و کوهستانی این استان است.

عرضه بنزین 2000 تومانی در جاده‌های شمال استان تهران از حواشی جالب این روزهای تردد در مناطق برفی و کوهستانی این استان است.