بسیج 7 دانشگاه تهران از چیت‌چیان و نعمت‌زاده شکایت کردند+تصویر

بسیج 7 دانشگاه تهران از چیت‌چیان و نعمت‌زاده شکایت کردند+تصویر

بسیج دانشجویی 7 دانشگاه تهران به دلیل اقدامات مغایر با عرف اسلامی و دیپلماتیک از وزیر صنعت و معدن و تجارت و وزیر نیرو به کمیسیون اصل 90 مجلس شکایت کردند.

بسیج دانشجویی 7 دانشگاه تهران به دلیل اقدامات مغایر با عرف اسلامی و دیپلماتیک از وزیر صنعت و معدن و تجارت و وزیر نیرو به کمیسیون اصل 90 مجلس شکایت کردند.