دفاعیه چیت‌چیان از عملکردش در "اقتصاد مقاومتی"/دلیل قطع گسترده‌ آب‌وبرق خوزستان

دفاعیه چیت‌چیان از عملکردش در "اقتصاد مقاومتی"/دلیل قطع گسترده‌ آب‌وبرق خوزستان

وزیر نیرو درباره قطع آب و برق استان خوزستان با بیان اینکه این مشکل برای نخستین بار روی داد و علت آن هجوم بی سابقه میزان گرد و خاک به این استان بود، از عملکردش در حوزه اقتصاد مقاومتی دفاع کرد.

وزیر نیرو درباره قطع آب و برق استان خوزستان با بیان اینکه این مشکل برای نخستین بار روی داد و علت آن هجوم بی سابقه میزان گرد و خاک به این استان بود، از عملکردش در حوزه اقتصاد مقاومتی دفاع کرد.