فروش بنزین 2هزارتومانی در شمال تهران

فروش بنزین 2هزارتومانی در شمال تهران

عرضه بنزین 2هزارتومانی در جاده‌های شمال استان تهران از حواشی جالب این روزهای تردد در مناطق برفی و کوهستانی این استان است.

عرضه بنزین 2هزارتومانی در جاده‌های شمال استان تهران از حواشی جالب این روزهای تردد در مناطق برفی و کوهستانی این استان است.