ماده 54 قانون برنامه ششم توهین به بخش معدن

ماده 54 قانون برنامه ششم توهین به بخش معدن

محمود نوریان در گفت‌وگو با خبرنگار ماین نیوز در پاسخ به این سوال که ارزیابی شما از ماده 54 قانون برنامه ششم توسعه و تاثیر آن بر شرکت‌های معدنی چیست؟ توضیح داد: سوال اینجاست که در کجای دنیا از فروش یک شرکت این میزان عوارض گرفته می‌شود که ما در کشورمان می‌خواهیم چنین عوارضی بگیریم. علاوه بر این موضوع به نحوه اجرای این ماده هم اعتراض وجود دارد.وی افزود: اگر دولت صریحا اعلام می‌کرد شرکت‌های معدنی حتی 90 درصد سود خود را به عنوان مالیات بدهند مشکلی وجود نداشت. بهرحال آن زمان مشخص می‌شد که فعالیت در بخش معدن صرفه اقتصادی دارد یا خیر.مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو گفت: متاسفانه در ماده 54 قانون برنامه ششم توسعه واریز یک درصد فروش شرکت‌های معدنی به خزانه کشوری به گونه‌ای بود که ابتدا باید شرکت معدنی را محکوم به تخریب محیط زیست و آسیب زدن به روستاها بکنند و سپس آن شرکت محکوم به پرداخت یک درصد فروشش هم می‌شود. این شیوه برخورد با شرکت‌های معدنی واقعا توهین آمیز و نامناسب است.نوریان توضیح داد: اگر دولت واقعا فکر می‌کند با این روش‌ها بخش معدن توسعه پیدا می‌کند صراحتا بگوید بخش معدن درصدی از فروش خود را به خزانه واریز کند نه اینکه با چنین سازوکاری بخواهد این پول را از بخش معدن دریافت کند.او یادآوری کرد: نمونه این مصوبه یک درصد عوارض زیست محیطی بود که قبل از قانون تجمیع عوارض وجود داشت و تمام استان‌ها به سازمان محیط زیست خود دستور داده بودند که واحدهای معدنی را آلاینده معرفی کنند و جالب اینجاست که شرکت‌های معدنی هم همیشه محکوم می‌شدند. خوب بود که ضوابط آلایندگی شرکت‌های معدنی به صورت دقیق می‌شد تا حرف و حدیثی در مورد پرداخت یک درصد فروش پیش نمی‌آمد ولی متاسفانه الان ضوابط روشن و شفاف نیست.مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو خاطرنشان کرد: یک درصد فروش شرکت‌های معدنی برای برخی شرکت‌ها درصد بسیار بالایی از سود را شامل می‌شود.گفت‌وگو از محمدجواد به‌آبادی

محمود نوریان در گفت‌وگو با خبرنگار ماین نیوز در پاسخ به این سوال که ارزیابی شما از ماده 54 قانون برنامه ششم توسعه و تاثیر آن بر شرکت‌های معدنی چیست؟ توضیح داد: سوال اینجاست که در کجای دنیا از فروش یک شرکت این میزان عوارض گرفته می‌شود که ما در کشورمان می‌خواهیم چنین عوارضی بگیریم. علاوه بر این موضوع به نحوه اجرای این ماده هم اعتراض وجود دارد.وی افزود: اگر دولت صریحا اعلام می‌کرد شرکت‌های معدنی حتی 90 درصد سود خود را به عنوان مالیات بدهند مشکلی وجود نداشت. بهرحال آن زمان مشخص می‌شد که فعالیت در بخش معدن صرفه اقتصادی دارد یا خیر.مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو گفت: متاسفانه در ماده 54 قانون برنامه ششم توسعه واریز یک درصد فروش شرکت‌های معدنی به خزانه کشوری به گونه‌ای بود که ابتدا باید شرکت معدنی را محکوم به تخریب محیط زیست و آسیب زدن به روستاها بکنند و سپس آن شرکت محکوم به پرداخت یک درصد فروشش هم می‌شود. این شیوه برخورد با شرکت‌های معدنی واقعا توهین آمیز و نامناسب است.نوریان توضیح داد: اگر دولت واقعا فکر می‌کند با این روش‌ها بخش معدن توسعه پیدا می‌کند صراحتا بگوید بخش معدن درصدی از فروش خود را به خزانه واریز کند نه اینکه با چنین سازوکاری بخواهد این پول را از بخش معدن دریافت کند.او یادآوری کرد: نمونه این مصوبه یک درصد عوارض زیست محیطی بود که قبل از قانون تجمیع عوارض وجود داشت و تمام استان‌ها به سازمان محیط زیست خود دستور داده بودند که واحدهای معدنی را آلاینده معرفی کنند و جالب اینجاست که شرکت‌های معدنی هم همیشه محکوم می‌شدند. خوب بود که ضوابط آلایندگی شرکت‌های معدنی به صورت دقیق می‌شد تا حرف و حدیثی در مورد پرداخت یک درصد فروش پیش نمی‌آمد ولی متاسفانه الان ضوابط روشن و شفاف نیست.مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو خاطرنشان کرد: یک درصد فروش شرکت‌های معدنی برای برخی شرکت‌ها درصد بسیار بالایی از سود را شامل می‌شود.گفت‌وگو از محمدجواد به‌آبادی