صدور 143 کد سرمایه‌گذار خارجی در بورس انرژی / سومین معامله صادرات نفت کوره در تالار سبز

صدور 143 کد سرمایه‌گذار خارجی در بورس انرژی / سومین معامله صادرات نفت کوره در تالار سبز

به گفته مدیر عامل بورس انرژی، با توجه به روند روبه رشد معاملات در بورس انرژی ایران و رونق معاملات در رینگ صادراتی، ارزش معاملات در بازار فیزیکی بورس انرژی ایران در سال 1395 تا کنون به 20 هزار میلیارد ریال رسیده است.

به گفته مدیر عامل بورس انرژی، با توجه به روند روبه رشد معاملات در بورس انرژی ایران و رونق معاملات در رینگ صادراتی، ارزش معاملات در بازار فیزیکی بورس انرژی ایران در سال 1395 تا کنون به 20 هزار میلیارد ریال رسیده است.