عرضه ۱۰۱ هزار تن گندم خوراکی ۹ استان کشور

عرضه ۱۰۱ هزار تن گندم خوراکی ۹ استان کشور

تالار محصولات کشاورزی بورس کالای ایران، روز سه شنبه ۲۶ بهمن ماه میزبان عرضه ۱۰۱ هزار تن گندم خوراکی استان های فارس، کرمانشاه، گلستان، خوزستان، البرز، لرستان، آذربایجان شرقی و غربی و مرکزی است.

تالار محصولات کشاورزی بورس کالای ایران، روز سه شنبه ۲۶ بهمن ماه میزبان عرضه ۱۰۱ هزار تن گندم خوراکی استان های فارس، کرمانشاه، گلستان، خوزستان، البرز، لرستان، آذربایجان شرقی و غربی و مرکزی است.