احتمال ایجاد مرکز طراحی رنو در ایران

احتمال ایجاد مرکز طراحی رنو در ایران

ایسنا نوشت:قائم مقام رنو در حوزه طراحی محصول از احتمال ایجاد مرکز طراحی این خودروساز فرانسوی در ایران خبر داد.

ایسنا نوشت:قائم مقام رنو در حوزه طراحی محصول از احتمال ایجاد مرکز طراحی این خودروساز فرانسوی در ایران خبر داد.