چیلان: افتتاح بزرگترین کارخانه ریل خاورمیانه و ایستگاه یک‌میلیون‌ تنی ریخته‌گری

چیلان: افتتاح بزرگترین کارخانه ریل خاورمیانه و ایستگاه یک‌میلیون‌ تنی ریخته‌گری

چیلان: افتتاح بزرگترین کارخانه ریل خاورمیانه و ایستگاه یک‌میلیون‌ تنی ریخته‌گری

چیلان: افتتاح بزرگترین کارخانه ریل خاورمیانه و ایستگاه یک‌میلیون‌ تنی ریخته‌گری