صعود 4 پله‌ای آیفکس در میانه آخرین هفته معاملاتی بهمن‌

صعود 4 پله‌ای آیفکس در میانه آخرین هفته معاملاتی بهمن‌

در میانه این هفته معاملاتی شاهد دادوستد افزون بر 188 میلیون ورقه به ارزشی معادل 5 هزار و 837 میلیارد ریال در بازارهای شش‌گانه فرابورس ایران بودیم که این حجم از معاملات در بیش از 20 هزار نوبت معاملاتی صورت گرفت.

در میانه این هفته معاملاتی شاهد دادوستد افزون بر 188 میلیون ورقه به ارزشی معادل 5 هزار و 837 میلیارد ریال در بازارهای شش‌گانه فرابورس ایران بودیم که این حجم از معاملات در بیش از 20 هزار نوبت معاملاتی صورت گرفت.