تشکیل کارگروهی برای بررسی مشکلات صنفی/پشت پرده کاهش تعرفه ۸ کالا

تشکیل کارگروهی برای بررسی مشکلات صنفی/پشت پرده کاهش تعرفه ۸ کالا

رئیس ستاد تنظیم بازار گفت: کارگروهی از مجموعه مسئولان دولتی ذیربط به منظور بررسی موضوعات قوانین نظام صنفی، تشکیل خواهد شد تا این بخش بتواند در دولت آینده در شرایط مطلوب تری اداره شود.

رئیس ستاد تنظیم بازار گفت: کارگروهی از مجموعه مسئولان دولتی ذیربط به منظور بررسی موضوعات قوانین نظام صنفی، تشکیل خواهد شد تا این بخش بتواند در دولت آینده در شرایط مطلوب تری اداره شود.