لهستان به‌دنبال امضای قرارداد بلندمدت خرید نفت از ایران

لهستان به‌دنبال امضای قرارداد بلندمدت خرید نفت از ایران

شرکت لوتوس لهستان قصد دارد برای واردات نفت از ایران، قراردادی بلند مدت منعقد کند.

شرکت لوتوس لهستان قصد دارد برای واردات نفت از ایران، قراردادی بلند مدت منعقد کند.