برف و باران برق استان همدان را قطع کرد

برف و باران برق استان همدان را قطع کرد

مدیرعامل توزیع برق استان همدان گفت: به دلیل وزش شدید باد و بارش باران، برق برخی از قسمت‌های استان همدان قطع شده است.

مدیرعامل توزیع برق استان همدان گفت: به دلیل وزش شدید باد و بارش باران، برق برخی از قسمت‌های استان همدان قطع شده است.