سرمایه‌گذاری ۶۱۵ میلیون دلاری خودروسازان در آفریقای جنوبی

سرمایه‌گذاری ۶۱۵ میلیون دلاری خودروسازان در آفریقای جنوبی

هزینه سرمایه بخش خودروی آفریقای جنوبی از ۶.۴ میلیارد راند در سال ۲۰۱۶ به ۸.۲ میلیارد راند (۶۱۵ میلیون دلار) در سال ۲۰۱۷ افزایش خواهد یافت.

هزینه سرمایه بخش خودروی آفریقای جنوبی از ۶.۴ میلیارد راند در سال ۲۰۱۶ به ۸.۲ میلیارد راند (۶۱۵ میلیون دلار) در سال ۲۰۱۷ افزایش خواهد یافت.