نگاه آبی‌ها به اعتبارات صندوق توسعه ملی

نگاه آبی‌ها به اعتبارات صندوق توسعه ملی

مدیرعامل آب و فاضلاب کشور گفت: شنیده‌ها حاکی از این است که قرار است اعتبار آبرسانی روستایی از ۵۰۰ میلیون دلار به ۳۰۰ میلیون دلار کاهش یابد لذا تقاضای ما این است که امسال نیز مطابق سال گذشته برای اجرای طرح‌های آبرسانی روستایی اعتبار تخصیص یابد.

مدیرعامل آب و فاضلاب کشور گفت: شنیده‌ها حاکی از این است که قرار است اعتبار آبرسانی روستایی از ۵۰۰ میلیون دلار به ۳۰۰ میلیون دلار کاهش یابد لذا تقاضای ما این است که امسال نیز مطابق سال گذشته برای اجرای طرح‌های آبرسانی روستایی اعتبار تخصیص یابد.