تستهای غیر مخرب

تستهای غیر مخرب

در این قسمت می توانید فایلهای PDF مرتبط با تستهای غیر مخرب (NDT) را دانلود نمایید.

 

"اصول اولیه دید و بازرسی چشمی"

Vision and Light - steelpedia.ir

 

"اصول بازرسی فلزات"

ASM - Inspection of Metals, Understanding the Basics - steelpedia.ir

بازگشت به شاخه مقالات و متون فنی بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "دانلود سنتر" استیل پدیا