نويسندگان : مهندس وحید مجیدزاده - مهندس محسن نجف آبادی

اکتشاف، طراحی و استخراج معادن روباز

 اکتشاف، طراحی و استخراج معادن روباز

کتاب اکتشاف، طراحي و استخراج معادن روباز، بر اساس تجربه کاري ده سال گذشته نويسندگان کتاب و جمعي از فعالان حوزه فعاليت‌هاي معدني نوشته شده است.

ناشر: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهي

موضوع : معدن

نوبت چاپ : ١

سال انتشار : ١٣٩٤

شابك : ٩٧٨٦٠٠١٠٢٧٢٦٠

زبان : فارسی

نوع جلد : زركوب


در اين کتاب سعي شده تا با تکيه بر مباني علمي و با استفاده از مثال هاي موردي، روند اجراي يک پروژه معدني از مراحل اوليه عمليات اکتشاف تا مرحله طراحي و نظارت بر استخراج، به طور کامل شرح داده شود. کليه مثال هاي ذکر شده در بخش‌هاي مختلف اين کتاب، مربوط به تعداد زيادي از پروژه‌هاي معدني اجرا شده در معادن بزرگ و کوچک سراسر ايران بوده و هدف از ذکر آنها، آشنايي با نحوه اجراي عملي تئوري هاي علمي مطرح شده در مراکز علمي و با به کارگيري نرم‌افزارهاي پيشرفته و به روز دنيا مي‌باشد.


مهم ترین بخش این کتاب که در تمامی قسمت ها پیگیری می شود آموزش حرفه ای نرم افزار GEMCOM GEMS هست که این کتاب را از تمامی نمونه های مشابه متمایز کرده پیشنهاد ویژه ما به شما این کتاب است.

 

در فصل نخست این کتاب انواع ذخایر و کانی‌های سنگ‌آهن، فصل دوم پی‌جویی و اکتشاف ذخایر سنگ‌آهن، فصل سوم عملیات حفاری اکتشافی ذخایر سنگ‌آهن، فصل چهارم مدل‌سازی و طراحی معادن روباز با استفاده از GEMCOM GEMS، فصل پنجم تشکیل بانک اطلاعاتی گمانه‌های اکتشافی، فصل ششم رسم مقاطع قائم، مایل و افقی زمین‌شناسی، فصل هفتم مدل‌سازی سه‌بعدی و تعیین ذخیره کانسار، فصل هشتم بررسی‌های فنی و اقتصادی و تعیین پیت بهینه، فصل نهم طراحی پیت و دامپ در نرم‌افزار GEMS، فصل دهم تهیه طرح‌های استخراجی کوتاه مدت، فصل یازدهم طراحی الگوهای چالزنی و آتشباری، فصل دوازدهم نظارت بر عملیات استخراج و بهره‌برداری از معادن و در فصل آخر کنترل کیفی و به روزرسانی مدل بلوکی اکتشافی مورد بررسی قرار گرفته است.


فهرست مطالب:

فهرست

 
فصل اول: انواع ذخایر و کانی‌های سنگ‌آهن

۱-۱ انواع کانی‌های سنگ‌آهن

۱-۱-۱ سنگ‌آهن مگنتیتی (Fe3O4

۱-۱-۲ سنگ‌آهن هماتیتی (Fe2O3

۱-۱-۳ سنگ‌آهن اولیژیستی (Fe2O3

۱-۱-۴ پیریت (۲FeS) و پیروتیت FeS))

۱-۱-۵ گوتیت و لیمونیت Fe2O3,H2O)):

۱-۲ تعیین درصد مگنتیتی یا هماتیتی بودن سنگآهن

۱-۳ عناصر مزاحم همراه سنگ‌آهن

۱-۳-۱ گوگرد (S)

۱-۳-۲ فسفر (P)

۱-۳-۳ سیلیس (SiO2)

۱-۳-۴ اکسیدهای قلیایی (Na2O , K2O)

۱-۴ عناصر مفید همراه سنگ‌آهن

۱-۵ مشخصات سنگ‌آهن مورد نیاز صنایع فولادسازی

۱-۵-۱ محدودیت‌های عیاری خوراک مورد نیاز کوره‌های ذوب

۱-۶ انواع ذخایر سنگ‌آهن

۱-۶-۱ ذخایر سنگ‌آهن رسوبی

۱-۶-۲ ذخایر سنگ‌آهن ماگمایی

۱-۶-۳ ذخایر سنگ‌آهن اسکارنی

۱-۶-۴ ذخایر سنگ‌آهن پلاسری

۱-۷ عوامل موثر در اقتصادی بودن ذخایر سنگ‌آهن

۱-۷-۱ نوع سنگآهن و امکان فرآوری صنعتی آن

۱-۷-۲ عیار آهن و درصد عناصر مزاحم همراه آن

۱-۷-۳ میزان ذخیره کانسار و امکان فنی بهره‌برداری از آن

۱-۷-۴ شرایط اقتصادی و تغییرات قیمت فروش سنگ‌آهن

۱-۷-۵ زمین‌شناسی توده معدنی و سنگ میزبان آن

۱-۸ ذخایر و معادن سنگ‌آهن ایران

۱-۹ میزان ذخایر و تولیدات سنگ‌آهن جهان

 

فصل دوم: پیجویی و اکتشاف ذخایر سنگ‌آهن

۲-۱ اکتشافات ناحیهای یا بزرگ مقیاس ذخایر سنگآهن

۲-۱-۱ عملیات ژئوفیزیک هوایی

۲-۱-۱-۱ روش اجرای عملیات ژئوفیزیک هوایی

۲-۱-۱-۲ اکتشافات ذخایر سنگآهن ایران با روش ژئوفیزیک هوایی

۲-۱-۲ عملیات ژئوشیمی

۲-۲ اکتشافات منطقهای آنومالی‌های سنگآهن

۲-۲-۱ عملیات اکتشاف مقدماتی

۲-۲-۲ عملیات اکتشاف نیمه تفصیلی و تفصیلی

۲-۳ اکتشاف ذخایر سنگ‌آهن با استفاده از روش مگنتومتری

۲-۳-۱ انواع دستگاه‌های مگنتومتری

۲-۳-۱-۱ مگنتومترهای پروتونی

۲-۳-۱-۲ مگنتومترهای سزیومی

۲-۳-۲ طراحی شبکه برداشت مگنتومتری

۲-۳-۲-۱ طراحی خطوط برداشت

۲-۳-۲-۲ فاصله بین نقاط مگنتومتری بر روی خطوط برداشت

۲-۳-۳ خطاهای زمین‌شناسی در عملیات مگنتومتری

۲-۴ اکتشاف ذخایر سنگ‌آهن با استفاده از روش گراویمتری

۲-۵ طراحی شبکه حفاری اکتشافی با استفاده از نقشههای ژئوفیزیکی

 

فصل سوم: عملیات حفاری اکتشافی ذخایر سنگ‌آهن

۳-۱ حفاری پودری

۳-۱-۱ انواع دستگاههای حفاری پودری

۳-۱-۱-۱ دریل‌واگن‌ها

۳-۱-۱-۲ دستگاه‌های حفاری RC

۳-۱-۲ معایب حفاری پودری

۳-۲ حفاری مغزه‌ای

۳-۲-۱ انواع دستگاه های حفاری مغزه‌ای

۳-۲-۱-۱ دستگاه های حفاری مغزه‌ای متریک

۳-۲-۱-۲ دستگاه های حفاری مغزه‌ای وایرلاین

۳-۲-۲ معایب حفاری مغزه‌ای

۳-۳ طراحی شبکه حفاری اکتشافی

۳-۳-۱ حفاری اکتشافی مقدماتی

۳-۳-۲ حفاری اکتشافی تفصیلی

۳-۳-۳ حفاری اکتشافی تکمیلی

۳-۳-۳-۱ تعیین نقاط بهینه حفاری تکمیلی با استفاده از روش GET Function

۳-۴ انحراف سنجی گمانه‌های اکتشافی

۳-۴-۱ دستگاه پیمایش اختلاف نقطه‌ایی D-BSS

۳-۵-۲ دستگاه پیمایش مغناطیسی M-BSS

۳-۵-۳ دستگاه پیمایش ترکیبی DM-BSS

۳-۵ تهیه لاگ گمانههای اکتشافی

۳-۵-۱ تعیین جنس سنگ و تهیه لاگ زمینشناسی

۳-۵-۲ محاسبه شاخص کیفیت سنگ یا RQD

۳-۵-۳ درصد بازیابی مغزه

۳-۶ نمونه گیری از مغزه های حفاری اکتشافی و کامپوزیتسازی

۳-۶-۱ نمونه گیری بر اساس رخساره‌های زمین‌شناسی

۳-۶-۲ نمونه‌گیری بر اساس کامپوزیت‌سازی دستی

۳-۷ آنالیزهای شیمیایی و آزمایش‌های فرآوری نمونه های سنگ آهن

 

فصل چهارم: مدل‌سازی و طراحی معادن روباز با استفاده از GEMCOM GEMS

۴-۱ قابلیت‌ها و ویژگی های نرم‌افزار GEMCOM GEMS

۴-۱-۱ مدل‌سازی سه بعدی و تعیین ذخیره ماده معدنی

۴-۱-۲ طراحی معادن روباز و زیرزمینی

۴-۱-۳ نظارت بر استخراج و بهره‌برداری از معادن

۴-۲ ساختار نرم‌افزار GEMS

۴-۲-۱ بانک‌های اطلاعاتی

۴-۲-۲ پروفایل‌ها

۴-۲-۳ ابزارهای مورد نیاز انجام عملیات معدنکاری

۴-۳ تعریف یک پروژه در نرم‌افزار GEMS

۴-۳-۱ محیط کاری نرم‌افزار GEMCOM GEMS

۴-۴ ساختار Workspaceها یا بانک‌های اطلاعاتی

۴-۴-۱ ساخت و ویرایش بانک‌های اطلاعاتی

۴-۴-۲ وارد کردن اطلاعات به بانک‌های اطلاعاتی

۴-۴-۳ وارد کردن داده‌های بانک اطلاعاتی یک پروژه به پروژه دیگر

۴-۵ انواع پروفایل‌ها

۴-۵-۱ انتقال پروفایل‌ها از یک پروژه به پروژه دیگر

 

فصل پنج: تشکیل بانک اطلاعاتی گمانه های اکتشافی

۵-۱ ساخت بانکاطلاعات گمانه‌های اکتشافی

۵-۱-۱ پروفایل ورود اطلاعات به بانک های اطلاعاتی

۵-۱-۲ پروفایل کد سنگ

۵-۲ نمایش دادن گمانه‌های اکتشافی

۵-۲-۱ پروفایل تنظیمات ظاهری نحوه نمایش گمانه‌ها (Display Profile)

۵-۲-۲ پروفایل بارگذاری اطلاعات همراه هر گمانه (Loading Profile)

۵-۲-۳ تعیین گمانه هایی که باید نمایش داده شود

۵-۳ دسته بندی و فیلترکردن دادهها در بانکهای اطلاعاتی

۵-۴ ساخت سریع مدل های سه بعدی اولیه با استفاده از اطلاعات گمانه ها

 

فصل ششم: رسم مقاطع قائم، مایل و افقی زمین‌شناسی

۶-۱ ساخت مقاطع اطلاعاتی

۶-۱-۱ تعریف پروفایل مقاطع قائم Vertical Section

۶-۱-۲ تعریف پروفایل مقاطع مایل Inclined Section

۶-۲ ساخت لایه های اطلاعاتی بر روی مقاطع قائم و افقی

۶-۲-۱ تعریف لایه‌های اطلاعاتی

۶-۲-۲ ترکیب لایه‌های اطلاعاتی و ساخت Layer Group

۶-۲-۳ تلفیق داده‌های چند لایه اطلاعاتی با یکدیگر

۶-۳ رسم نقشه‌های زمین‌شناسی بر روی مقاطع اطلاعاتی

۶-۳-۱ رسم پلیگون‌های زمین‌شناسی

۶-۳-۲ دستورات ترسیم و ویرایش خطوط و پلیگون‌ها

۶-۳-۳ تعیین جنس سنگ پلیگون‌های زمین‌شناسی

۶-۴ تهیه مقاطع افقی زمین‌شناسی (Plan View)

۶-۴-۱ ساخت پروفایل مقاطع افقی

۶-۴-۲ ساخت خطوط تراورس (Traverse)

۶-۵ تبدیل تصاویر و نقشه های چاپی به نقشه‌های رقومی

۶-۵-۱ ژئورفرنس کردن تصاویر و نقشه ها

۶-۵-۲ رقومی کردن تصاویر و نقشه های اسکن شده

۶-۵-۳ نمایش تصاویر ژئورفرنس شده بر روی سطوح توپوگرافی

۶-۶ چاپ نقشه های زمین‌شناسی

۶-۶-۱ تعریف سیستم های مختصاتی محلی و جهانی در زمان چاپ نقشه ها

۶-۶-۲ تغییر سیستم مختصاتی محلی و جهانی در داخل پروژه GEMS

 

فصل هفتم: مدل سازی سه بعدی و تعیین ذخیره کانسار

۷-۱ انواع روش‌های تخمین ذخیره

۷-۱-۱ روش‌های تخمین ذخیره کلاسیک

۷-۱-۲روش‌های تخمین ذخیره زمین آماری

۷-۲ تعیین مشخصات و ساختار فضایی مدل بلوکی

۷-۲-۱ ابعاد بهینه بلوک‌های مورد استفاده در مدل بلوکی

۷-۲-۲ محدوده گسترش مدل بلوکی

۷-۲-۳ جهت و امتداد قرارگیری مدل بلوکی

۷-۳ ساخت مدل بلوکی در نرم‌افزار GEMS

۷-۳-۱ تعریف عناصر یا پارامترهای مدل بلوکی

۷-۴ تعیین جنس و شکل هندسی ذخایر معدنی

۷-۵ انواع روش‌های مدل‌سازی فضای تخمین یا مدل بلوکی جنس سنگ

۷-۵-۱ مدل‌سازی جنس سنگ با استفاده از پلیگون‌های زمین‌شناسی

۷-۵-۲ مدل‌سازی جنس سنگ با استفاده از سالیدسازی

۷-۶ نمایش اطلاعات متنی و گرافیکی مدل بلوکی

۷-۷ تعیین نحوه توزیع عیاری و وزن مخصوص ماده معدنی در سطح کانسار

۷-۷-۱ آماده سازی داده‌های عیاری

۷-۷-۱-۱ بررسی صحت و دقت نتایج آزمایشگاهی

۷-۷-۱-۲ نرمال سازی داده ها و تعیین جوامع آماری

۷-۷-۱-۳ حذف داده های خارج از ردیف و تشخیص روند

۷-۷-۲ کامپوزیت‌سازی داده های عیاری

۷-۷-۲-۱ کامپوزیت‌سازی دادهها در زمان نمونه برداری

۷-۷-۲-۲ کامپوزیت‌سازی نرم‌افزاری داده ها در نمونه‌گیری رخسارهای

۷-۸ مطالعات واریوگرافی و تعیین پارامترهای تخمین

۷-۸-۱ ترسیم واریوگرام ها و تعیین میزان همبستگی فضایی

۷-۸-۲ بررسی وضعیت همسانگردی یا ناهمسانگردی توده معدنی

۷-۸-۳ تعیین پارامترهای تخمین و مشخصات بیضوی جستجو

۷-۹ انواع روش‌های مدل‌سازی عیاری

۷-۹-۱ مدل‌سازی عیاری با استفاده از روش زمین آماری Kriging

۷-۹-۲ مدل‌سازی عیاری با روش درونیابی Inverse Distance

۷-۱۰ مدل‌سازی عیاری با استفاده از نرم‌افزار GEMS

۷-۱۰-۱ تبدیل مختصات خطی داده های عیاری به مختصات نقطه ای

و...

بازگشت به شاخه مهندسی معدن بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران