مترجم: دکتر شهرام خيرانديش-مهندس ماندانا عادلی-مهندس محسن اسدی اسدآباد-مهندس يوسف رضالو

فولاد های ابزار

فولاد های ابزار

در اين کتاب از تاريخچه فولاد های ابزار گرفته تا متا لورژی فيزيکی، عمليات حرارتی و خواص مکانيکی آنها به علاوه کاربرد و کارائی هر يک، به دقت و موشکافانه مورد بررسی قرار می گيرد. فصول اوليه اين کتاب از تقسيم بندی و انتخاب، توليد و طراحی آلياژ ی فولادها شروع می شود و سپس وارد مباحث عمليات حرارتی فولادها می شود، آنگاه از فصل 7 تا 15 انواع فولادهای ابزار را از فولادها ی سخت شونده در آب تا فولادهای قالب، مورد بحث و بررسی قرار می دهد و سپس در دو فصل آخر، عمليات سطحی و عيوب فولادهای ابزار مطالعه می شوند.

 فصل: 1 . مقدمه

  فصل:2 . طبقه بندی و انتخاب فولادهای ابزار

  فصل: 3 . توليد فولادهای ابزار

  فصل: 4 طراحی آلياژی فولاد ابزار

  فصل: 5 . اصول عمليلت حرارتی فولاد

  فصل: 6 جنبه های عملی عمليات حرارتی فولادهای ابزار

  فصل: 7 فولادهای ابزار سخت شونده در آب

  فصل: 8 فولادهای ابزار مقاوم به ضربه

  فصل : 9 فولادهای ابزار مقاوم به ضربه

  فصل: 10 فولاد های ابزار سرد کار سخت شونده در روغن

  فصل: 11 فولادهای ابزار سردکار سخت شونده در هوا

  فصل: 12 فولادهای ابزار سرد کار پر کربن، پرکروم

  فصل: 13 فولادهای ابزار گرم کار

  فصل: 14 فولادهای تندبر

  فصل: 15 فولادهای قالب

  فصل: 16 بهسازی سطح در فولادهای ابزار

  فصل: 17 رفع اشکال: مشکلات احتمالی توليد و عملکرد


ناشر دانشگاه علم و صنعت ايران
تاريخ انتشار 1388
نوبت چاپ اول
تعداد صفحات 512
قيمت پشت جلد 75000

بازگشت به شاخه فولادسازی بازگشت به صفحه نخست
بخش نظرات برای این صفحه خاموش میباشد.