مولف : رابرت اي.ريد_هيل - رضا عباسچيان - مترجم محمد تقي صالحي - حسن عبدالله پور - فرهاد حسيني نسب

اصول متالورژي فيزيكي

اصول متالورژي فيزيكي

توليد فلزات و خواص آلياژها ، بيشتر مد نظر مهندسين است . با اينكه دلايل قوي براي اهميت مطالعه اين زمينه ها مي‌توان اورد ليكن بايد دقت كرد كه در حقيقت زمان بسياري براي آموختن تعداد زياد مطالب نامرتبط تلف مي‌شود . اطلاعاتي از اين نوع به راحتي فراموش ميشوند و همچنين آلياژها و روش هايي كه امروزه در صنعت مطرح هستند لزوما همان آلياژ هاي آينده نخواهند بود. از سوي ديگر روش نظري در متالوژي فيزيكي بر اين اصل استوار است كه خواص فلزات و آلياژها از روي چند قانون ساده فيزيكي حاصل مي‌شوند و نيازي نيست كه هر آلياژ را به عنوان يك وجود مجزا بررسي كنيم . پيشرفت اخير در فيزيك و شيمي فلزات باعث شده است كه روابط مورد نياز در فلزات شناخته شوند.

فصل اول : ساختار فلزات
فصل دوم : روش هاي تحليل
فصل سوم : پيوندهاي بلوري
فصل چهارم : مقدمه اي بر نابجايي ها
فصل پنجم : نابجايي ها و تغيير شكل پلاستيك
فصل ششم : مفاهيم اوليه مرز دانه ها
فصل هفتم : جاهاي خالي
فصل هشتم : آنيل كردن
فصل نهم : محلول هاي جامد
فصل دهم : نمودارهاي فازي
فصل يازدهم : نمودارهاي فازي
فصل دوازدهم : نفوذ در محلول هاي جامد جانشيني
فصل سيزدهم : نفوذ بين نشيني
فصل چهاردهم : انجماد فلزات


ناشر دانشگاه علم و صنعت ايران
تاريخ انتشار 1386
نوبت چاپ 2
تعداد صفحات 608
قيمت پشت جلد 60000

بازگشت به شاخه مهندسی مواد و متالورژی بازگشت به صفحه نخست
بخش نظرات برای این صفحه خاموش میباشد.