مدیر روابط عمومی شركت ملی فولاد ایران

بایدها و نبایدهای استراتژی جذب سرمایه گذاری خارجی - بهرام مسعودی

بایدها و نبایدهای استراتژی جذب سرمایه گذاری خارجی - بهرام مسعودی

جذب سرمایه خارجی و بویژه جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی یكی از شاخص های مهم توسعه صنعتی محسوب می شود .

مهمترین هدف جذب سرمایه گذاری خارجی تامین منابع مالی ، یادگیری  ، آشنایی با  نوآوری ها ، دانش فنی و تكنولوژیهای نوین و انتقال  تكنولوژی ،  رشد تحقیق وتوسعه ، آشنایی با شیوه های نوین مدیریتی  و بازاریابی ، ارتقا بهره وری ، و نهایتا" تولید كیفی تر و ارزان تر و رقابتی و نفوذ و راه یابی به بازاهای بین المللی و جهانی و یافتن جایگاه مناسب  و موثر در اقتصاد جهانی و ... و توسعه صنعتی،  ازمهم ترین اهداف جذب سرمایه گذاری خارجی می باشند .

لذا در تدوین  استراتژی های جذب سرمایه گذاری باید  دستیابی به  اهداف فوق در اولویت قرار گیرند.

تعیین اولویت های جذب سرمایه گذاری خارجی براساس منطقه ای و همسایگی نمی تواند اولویت مناسبی برای یك استراتژی بهینه باشد . بویژه كه كشورهای همسایه ما هیچكدام صاحب تكنولوژی خاصی نیستند و نمی توانند هیچكدام از اهداف فوق الذكر را برآورده كنند .

درصورتی كه هدف از جذب سرمایه  فقط ورود پول به كشور برای اجرای طرحهای  جدید یا نیمه تمام  باشد، مسلما"  درآن صورت هم باید بهره كمتر ملاك اولویت باشد .

بطور كلی  جذب سرمایه خارجی می تواند بصورت اخذ وام و استقراض یا جذب از طریق بورس و اوراق بهادار یا سرمایه گذاری و سرمایه گذاری مشترك انجام پذیرد .

استقراض و اخذ وام به خاطر بهره و جرایم تاخیرهای احتمالی و عدم مشاركت سرمایه گذار در ریسك ها نمی تواند یك روش مناسبی  باشد.

جذب سرمایه از طریق بورس گر چه نشانه اعتبار وثبات اقتصادی و ا جتماعی و اعتماد خارجیان به اقتصاد كشور است و ممكن است موجب رونق تولید و اقتصاد  نیز بشود ولی به علت فراریت سرمایه كه هر آن ممكن است از چرخه اقتصاد كشور خارج شود ، نمی تواند روش مناسبی برای جذب سرمایه گذاری باشد و نمی تواند اهداف فوق الذكر را برآورده كند .

بهترین نوع جذب سرمایه گذاری ، جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی و بویژه اجرای پروژه های مشترك است كه یادگیری و انتقال تكنولوژی و... را  می تواند در پی داشته باشد . در این خصوص شركت های توانمند و صاحب تكنولوژی برتر باید در اولویت قرار گیرند .

در خصوص اولویت دادن به جذب سرمایه های ایرانیان خارج از كشور گر چه این ایده بسیار ارزنده است و چین نیز از این شیوه استفاده نموده  است . ولی در این زمینه نیز چنانچه ایرانیان خارج از كشور در صنعتی فعال بوده و ازنظر تكنولوژی صاحب تكنولوژی روز آمد بوده باشند باید در اولویت قرار گیرند یا می توان از سرمایه گذاری آنان در صنایع و طرح هایی كه  دانش فنی و تكنولوژی آن در كشور موجود است استفاده نمود.  همچنین ازكمك های آنان در جذب سرمایه گذاران مناسب نیز می توان بهره برد .

مسئله بسیار مهم دیگر كه باید در استراتژی های جذب سرمایه مد نظر قرار گیرد آن است كه  اكنون كشور ما به لحاظ آب مشكل دارد و یكی از معضلات صنایعی  كه مصرف آب زیادی دارند  مانند صنعت فولاد تامین آب پروژه هاست . بدون تردید یكی از معیارهای مهم انتخاب سرمایه گذار ومشاركت با آنان دراین صنایع ، باید صاحبان  تكنولوژی هایی باشند  كه با كمترین مصرف آب بتوان به تولید فولاد پرداخت .

نكته دیگر آنكه با توجه به مشكل كمبود آب در كشور ما  اكنون احداث واحدهای جدید فولادی دركنار سواحل برای استفاده از آب دریا مد نظر است . دراین زمینه نیز  یكی ازملاكها  و اولویت ها برای انتخاب و جذب سرمایه باید آن دسته از سرمایه گذارانی باشند  كه با  استفاده از روش ها و تجهیزات آنان بتوان با كمترین هزینه آب  دریا را شیرین سازی و در تولید بكارگرفت .

خلاصه كلام آنكه اولویت های ما در تدوین استراتژی جذب سرمایه گذاری خارجی با توجه به شرایط كشور ما و نیازهای صنعت ما و  با هدف دستیابی به تكنولوژیهای نوین و نو آوریها و فراهم شدن زمینه برای یاد گیری و ... و نهایتا تسهیل روند توسعه صنعتی   كشور باید تعیین شود.


منبع انتشار: وبسایت شرکت ملی فولاد ایران

بازگشت به شاخه تحلیل و مصاحبه بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "تحلیل و مصاحبه" استیل پدیا